Het zuurstofgehalte van de atmosfeer van de aarde nam eerder toe dan tot nu toe werd aangenomen. 

De aardse atmosfeer bestond 813 miljoen jaar geleden al voor ruim 10 procent uit zuurstof.

Voor het eerst is dat met een directe meting in oude gesteentes vastgesteld.

Dat melden onderzoekers van West Virginia University in het wetenschappelijk tijdschrift Geology.

Steenzout

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door onderzoek te verrichten op het mineraal haliet, dat ook wel steenzout wordt genoemd. In deze gesteentes zitten vaak gasbelletjes die lucht uit vroegere tijden bevatten.

De onderzoekers brachten het zuurstofgehalte in kaart van luchtbelletjes in steenzout in het zuidwesten van Australië. De onderzochte mineralen ontstonden naar schatting 813 miljoen jaar geleden. De onderzochte luchtbellen uit deze tijd bevatten 10,9 procent zuurstof.

Tijdlijn

De ontdekking dat het zuurstofgehalte van de atmosfeer al zo vroeg een aanzienlijke hoeveelheid zuurstof bevatte, verandert volgens hoofdonderzoekster Kathleen Benison de atmosferische tijdlijn van de aarde.     

Tot nu toe werd aangenomen dat het zuurstofniveau op aarde pas 550 miljoen jaar geleden flink steeg.  

Benison benadrukt dan ook het belang van onderzoek op oude gesteentes om een beter beeld te krijgen van de prehistorische atmosfeer. "Veel omstandigheden uit het verleden zijn nog steeds terug te vinden in moderne afzettingen of gesteentes", verklaart ze op nieuwssite ScienceDaily.

De atmosfeer van de aarde bestaat op dit moment overigens voor ongeveer 21 procent uit zuurstof.