Amerikaanse wetenschappers hebben een fossiel van een nog onbekende dolfijnsoort uit de prehistorie ontdekt in een museumcollectie. 

Het gaat om een 22 centimeter lang schedelbot, dat is gevonden in het zuidoosten van Alaska.

Het fossiel is waarschijnlijk een overblijfsel van een dolfijn die 25 miljoen jaar geleden in arctische wateren zwom.  

De vondst wordt beschreven in de nieuwste editie van het wetenschappelijk tijdschrift PeerJ.

Archief

Het fossiel van de prehistorische dolfijnsoort lag al sinds 1951 in het archief van het Smithsonian Museum of Natural History in Washington. Pas afgelopen jaar namen wetenschappers de tijd om het bot uitgebreid te bestuderen.

De prehistorische dolfijn waarvan het fossiel afkomstig is, heeft de naam Arktocara yakataga gekregen. Het dier is waarschijnlijk een verre voorouder van de Gangesdolfijn. Dat is een moderne rivierdolfijn die vaak op de zij zwemt en voorkomt in India, Nepal en Bangladesh. 

Arktocara yakataga is waarschijnlijk één van de eerste dolfijnsoorten die in de loop van de evolutie is ontstaan.

Koud

Opvallend is dat het fossiel van het dier in Alaska is gevonden. Ook in de prehistorie was de zee in dit gebied waarschijnlijk arctisch. De primitieve dolfijn zwom dus in zeer koud water, terwijl de moderne Gangesdolfijn juist in een warm klimaat leeft.  

"Het zou interessant zijn om meer te weten te komen over deze walvisachtigen die in arctische gebieden zijn geëvolueerd", verklaart hoofdonderzoekster Alexandra Boersma van het Smithsonian Museum in de Washington Post.

"Misschien kunnen we achterhalen hoe deze primitieve dolfijnen zich later hebben aangepast aan warmere temperaturen", aldus Boersma. "Dan zouden we ook kunnen inschatten hoe moderne dolfijnen zich in de toekomst zullen aanpassen aan het veranderende klimaat."