Wetenschappers hebben een nieuwe gedetailleerde kaart van het menselijk brein gepresenteerd. 

De 'atlas' van de hersenen bevat 97 hersengebieden die nog nooit eerder in detail op kaarten van de hersenen zijn afgebeeld.   

Met behulp van de hersenatlas kunnen wetenschappers het menselijk brein beter bestuderen en vergelijken met de hersenen van andere diersoorten.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Proefpersonen

De nieuwe kaart van de hersenen kwam tot stand door hersenscans te bestuderen van 210 jonge volwassenen die deelnamen aan het Human Brain Project. Bij dit Amerikaanse onderzoek proberen wetenschappers het menselijk brein zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen.

Voor de hersenatlas zijn onder meer gegevens gebruikt over de dikte van de hersenschors van de proefpersonen, het aantal verbindingen tussen hun verschillende hersengebieden en de organisatie van hun hersencellen.    

Landen

Bij de studie ontdekten de wetenschappers 97 hersengebieden die nog nooit zijn beschreven. Deze gebieden vertonen sterke verschillen in structuur, functie en verbindingen. Volgens onderzoeker David van Essen zijn de hersendelen vergelijkbaar met verschillende landen op een wereldkaart. 'Ze hebben duidelijke grenzen en unieke culturen', verklaart hij op de nieuwssite van Nature.

De hersenkaart krijgt waarschijnlijk nog een vervolg. 'Je kunt deze kaart beschouwen als versie 1.0", aldus hoofdonderzoeker Matthew Glasser op de nieuwssite van de New York Times. "Versie 2.0 verschijnt waarschijnlijk zodra er nog betere gegevens over het menselijk brein zijn verzameld en bekeken door onderzoekers."