Dinosaurussen maakten mogelijk koerende geluiden, net als duiven. 

Opvallend veel grote vogels hebben het vermogen om met gesloten snavel koerende geluiden te maken.

Aangezien vogels zijn geëvolueerd uit dinosaurussen, is de kans aanwezig dat ook sommige dinosaurussoorten met elkaar communiceerden door met gesloten bek te koeren.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Texas in het wetenschappelijk tijdschrift Evolution.

Evolutie

De wetenschappers analyseerden de fysiologische kenmerken van ruim 208 vogelsoorten. Ze kwamen tot de conclusie dat zeker 51 soorten in staat zijn om koerende geluiden te produceren door met gesloten snavel lucht te blazen in een klein luchtzakje in de hals.

Het vermogen om 'binnensmonds' te communiceren, ontstond meerdere keren in de loop van de evolutie van vogels en hun voorouders, zo blijkt uit de studie. Zo is de vaardigheid vermoedelijk zestien keer geëvolueerd bij vogels die behoren tot de archosauria, een groep waar ook dinosaurussen deel van uitmaakten.

Vooral moderne vogels met een relatief groot lichaamsformaat beschikken over de juiste fysiologie om te kunnen 'koeren'. Zo zijn onder meer struisvogels in staat om de geluiden te maken.

Paren

Om te bewijzen dat dinosaurussen konden koeren, is meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld op dinosaurusfossielen.Maar volgens hoofdonderzoeker Tobias Riede is het aannemelijk dat ook dinosaurussen koerende geluiden maakten, bijvoorbeeld als ze wilden paren. 

"Het feit dat communicatie met gesloten bek meerdere keren is ontstaan in de evolutie, suggereert dat het vermogen gemakkelijk kan zijn geëvolueerd bij dinosaurussen en dat de dieren het mogelijk gebruikten bij hun paringsritueel," verklaart hij op de nieuwssite van de Universiteit van Texas.