Nederland krijgt een internationaal centrum dat zich specialiseert in hoogwaardige satellietgegevens. Het Galileo Reference Centre moet tussen 2018 en 2020 van start gaan in Noordwijk.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft hiervoor maandag een overeenkomst ondertekend. Volgens haar woordvoerster is voor Noordwijk gekozen omdat er al een grote vestiging zit van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

De komst van het nieuwe datacentrum brengt veel werkgelegenheid met zich mee.

Schultz stelt dat de komst van Galileo Reference Centre "een grote impuls voor de kwaliteit van de satellietgegevens van het Europese systeem voor satellietnavigatie en voor een beter gebruik van deze data."

Veiligheidsrisico

Satellietdata kunnen doorslaggevend zijn bij nationale en internationale vraagstukken zoals waterveiligheid. Steeds meer mensen trekken grote steden in laaggelegen deltalanden trekken. In combinatie met het veranderende klimaat, stijging van de zeespiegel en soms ook nog bodemdaling ontstaat een groot veiligheidsrisico voor miljoenen mensen, stelt Schultz.

Hierop kan Europa zich beter voorbereiden door de analyse van satellietdata. Preventie en risicoberekening moeten hoger op de internationale agenda komen te staan, bepleit de bewindsvrouw. Dat kan mensenlevens en hoge kosten schelen.

Waterkering

Dankzij satellietdata kan tot op de straatklinker berekend worden waar het water zou kunnen komen als een waterkering het begeeft. Ook kan tot op de millimeter het vochtgehalte van dijken berekend worden met behulp van satellietdata. Dit soort informatie is cruciaal voor beheerders, beleidsmakers en politici.

Ook kunnen we met satellietdata precies nagaan op welke plaatsen dijkversterking nodig is. Nederland heeft inmiddels de eerste stappen gezet met het toepassen van satellietdata voor het monitoren van dijken.
Het centrum wordt bekostigd door Nederland en andere Europese landen die mee doen aan het project.