De aarde had 2,7 miljard jaar geleden een verrassend dunne atmosfeer, zo blijkt uit een nieuwe studie. 

De atmosferische druk op aarde lag destijds ongeveer de helft lager dan nu. Daarmee was luchtdruk in deze periode vergelijkbaar met de luchtdruk die vandaag de dag wordt gemeten op de top van de Mount Everest.

Dat melden Canadese onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Geoscience

Lava

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door luchtbelletjes te bestuderen in 2,7 miljard jaar oude gesteentes uit Australië die zijn ontstaan uit vloeibare lavastromen. 

Aan de grootte van luchtbelletje konden de onderzoekers afleiden met welke kracht de atmosfeer van de jonge aarde ongeveer op het gesteente drukte. Kortom: ze bepaalden de atmosferische druk van 2,7 miljard jaar geleden.

Uit het onderzoek blijkt dat de luchtdruk destijds veel lager was was dan tot nu toe werd aangenomen."Ons resultaat is het tegenovergestelde van wat we dachten te vinden", aldus hoofdonderzoeker Sanjoy Som op de nieuwssite van de Universiteit van Washington.

Zon

Tot nu toe gingen wetenschappers er vanuit dat de luchtdruk op aarde miljarden jaren geleden juist hoger was dan nu. De zon scheen miljarden jaren geleden namelijk minder fel en er waren toch vloeibare oceanen op aarde, zo blijkt uit geologisch onderzoek.

Een dikkere atmosfeer had kunnen verklaren hoe de aarde ondanks de geringe kracht van de zon toch warm genoeg bleef voor vloeibaar water. De onderzoekers nemen nu aan dat de atmosfeer juist dunner was maar wel meer warmte vasthield door broeikasgassen.

De bijzonder lage luchtdruk beïnvloedde waarschijnlijk veel natuurlijke processen op de jonge aarde, waaronder de windsnelheid en het kookpunt van vloeistoffen als water. De onderzoekers 

"We moeten nog steeds een beetje bijkomen van deze vondst", aldus Som. "Het zal wel even duren voordat we alle consequenties van deze ontdekking hebben uitgevogeld."