De verschuiving van continentale platen heeft er de afgelopen honderd miljoen jaar aan bijgedragen dat er nieuwe vissoorten en koraalriffen in zee konden ontstaan.

Door het verschuiven van aardplaten werden koraalriffen van elkaar gescheiden en weer bij elkaar gebracht.

Vanwege dit constant veranderende systeem onstonden er in de loop der jaren nieuwe leefgebieden voor vissen en koraal, terwijl andere leefgebieden juist samenkwamen of verdwenen. 

Dit had tot gevolg dat er veel nieuwe vis- en koraalsoorten ontstonden, melden wetenschappers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

Computermodel

De onderzoekers kwamen tot hun conclusie door met een computermodel simulaties uit te voeren en data te verzamelen. Ze bootsten geologische veranderingen na die zich de afgelopen 160 miljoen jaar op de zeebodem hebben voorgedaan. 

Wanneer het leefgebied van een vissoort bijvoorbeeld wordt opgesplitst door plaatverschuivingen, kunnen de vissen zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. Daardoor kunnen uiteindelijk twee verschillende soorten ontstaan. 

Daarnaast gebruikten ze fossielen van tropische koraalsoorten om de uitbreiding van de tropen te reconstrueren. De modellen tonen waar ondiepe en warme wateren, met daarin koraal en andere tropische organismen, zich de afgelopen miljoenen jaren bevonden.

Zuid-oost Azië

De fossielen laten zien dat Tethys, de prehistorische oceaan tussen Afrika en Eurazië, een plek was waar veel verschillende koraal- en vissoorten leefden en dat deze plek de afgelopen zestig jaar is verschoven naar het gebied waar nu Zuidoost-Azië ligt.

"Dankzij onze modellen hebben we nu voor het eerst bewijs voor deze verschuiving", zegt wetenschapper in landschapsecologie Loïc Pellissier. 

De hoge biodiversiteit in Zuidoost-Azië wordt echter niet alleen veroorzaakt door deze verschuiving. Ongeveer vijftien miljoen jaar geleden kwam het zeeleven van Tethys samen met dat van Australië. Deze samenkomst was het gevolg van continentale verschuivingen van het Australische continent richting de evenaar. 

"We wisten al dat deze samenkomst betrekking had op landdieren en planten. We hebben nu aangetoond dat dit ook gebeurde met tropische zeedieren", aldus Pellissier.