Het buitenlandsaccent-syndroom, een zeldzame aandoening waarbij kenmerken van de spraak zoals het spraakritme en de toonsoort veranderen, wordt veroorzaakt door een beperkte connectie tussen verschillende hersendelen.
 

Patiënten die lijden aan deze aandoening raken hun eigen accent kwijt doordat de verbinding tussen de taalgebieden in de linkerhelft van de grote hersenen en de kleine hersenen wordt verstoord.

Hierdoor neemt de stem een toon aan die anders is dan die van de moedertaal van de patiënt, zo blijkt uit de publicatie van een gezamenlijk onderzoek van de universiteiten van Antwerpen, Brussel en Groningen in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers of Neuroscience.

De onderzoekers beschrijven in hun studie een 17-jarige Nederlands sprekende Belg die spreekt met een Frans accent. Het onderzoeksteam voerde een aantal tests uit om te achterhalen waarom het accent van de jongen wordt waargenomen als Frans in plaats van Nederlands.

Door middel van een MRI-scan analyseerden de onderzoekers de klank van de spraak van de jongen. De scans lieten tekortkomingen zien in delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor uitvoerend, plannend en onderscheidend vermogen. Deze tekortkomingen zorgen voor beperkingen bij het oplossen van problemen, het plannen van spraak, ruimtelijk inzicht, het structuren van het zicht, kopiërend vermogen en het spraakritme.

Klinkers

Het gebrek aan onderscheidend vermogen kwam vooral naar voren bij de uitspraak van sommige klinkers. De uitspraak van de klinkers, wat volgt op de tekortkomingen in de hersens, is mogelijk een belangrijke reden waarom het accent van de jongen als Frans wordt gezien.

Daarnaast bleek het spraakrite van de jongen overeen te komen met het spraakritme van het Frans, waarbij alle lettergrepen, in tegenstelling tot het Nederlands, met dezelfde luidheid worden uitgesproken.