Op een hersenscan is tot op zekere hoogte te zien of mensen die in coma zijn geraakt weer zullen ontwaken. 

Bij comapatiënten die nog een vorm van bewustzijn hebben, reageert een specifiek netwerk van hersengebieden nog in min of meerdere mate op de omgeving.

Aan de hand van de activiteit in deze hersendelen kan worden voorspeld in hoeverre patiënten zullen herstellen.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Luik in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Neurology.

Dagdromen

Bij hun onderzoek richtten de wetenschappers zich op het zogenoemde defaultnetwerk in het brein. Dit netwerk van hersengebieden wordt normaal gesproken alleen actief als mensen rusten of dagdromen.  

De wetenschappers brachten de hersenactiviteit in kaart van 58 comapatiënten in verschillende Europese landen. De werking van hun defaultnetwerk werd vergeleken met die van gezonde proefpersonen.

Uit het onderzoek blijkt dat het hersennetwerk bij comapatiënten die nog enige vorm van bewustzijn hebben relatief goed functioneert. Hun defaultnetwerk gedraagt zich meer zoals dat van gezonde proefpersonen en wordt dus minder actief naarmate ze meer worden gestimuleerd door hun omgeving, bijvoorbeeld door familieleden die tegen hen praten.

Diagnose

Het onderzoek is nog te kleinschalig om definitieve conclusies te trekken. Maar hoofdonderzoeker Steven Laureys heeft goede hoop dat het defaultnetwerk in de toekomst kan worden gebruikt om een diagnose te stellen bij comapatiënten.  

"De uitdaging is om mensen die geen bewustzijn meer hebben te onderscheiden van comapatiënten met een staat van minimaal bewustzijn", aldus Laureys op nieuwssite New Scientist.