De komende jaren investeert de Nederlandse overheid steeds minder in innovatie en research & development (R&D).

"De overheidssteun houdt geen gelijke tred met de ontwikkeling van de economie", concludeert het Rathenau Instituut donderdag in een onderzoek.

Berekend als percentage van het bruto binnenlands product (bbp), daalt de overheidssteun in de periode 2016-2020 van 0,89 procent van het bbp naar 0,79 procent. Ook de directe uitgaven van de overheid aan R&D-doeleinden dalen in die periode, van 0,70 naar 0,62 procent.

"Hiermee plaatst Nederland zich in de middenmoot in vergelijking tot andere Europese landen", zegt het instituut. Nederland investeert minder dan bijvoorbeeld Denemarken, Noorwegen en Frankrijk, maar meer dan Griekenland en Duitsland.

6 miljard

Dit jaar spendeert de overheid in totaal ongeveer 6,2 miljard euro aan onderzoek en innovatie. Voor de periode tot en met 2020 blijft dat bedrag steken op 6 miljard per jaar.  

De totale uitgaven van de rijksoverheid aan innovatie dalen de komende jaren met 3,6 dalen. De directe uitgaven gaan met eenzelfde percentage omlaag.

De daling is volgens het instituut in lijn met het regeerakkoord en de wens van het kabinet om minder directe steun te bieden. In plaats daarvan is het beleid gericht op het creëren van meer fiscale voordelen voor innovatieve bedrijven.

Gat

Het Rathenau Instituut ziet echter wel een gat tussen de uitgesproken ambitie van het kabinet en de realiteit. In 2020 zou 2,5 procent van het bbp ten goede moeten komen aan R&D, ongeveer 4 miljard euro. Op dit moment ligt dat percentage net boven de 0,8 procent.

Ook vanuit Europa wordt er geld gereserveerd voor onderzoek en innovatie. In de komende jaren zullen de bedragen toenemen. "In totaal bedragen deze inkomsten naar schatting nu 700 tot 800 miljoen euro per jaar", zegt het instituut.