De uitstoot van CO2 is volgens onderzoekers aan de universiteit van Hawaï momenteel het hoogst in 66 miljoen jaar. 

De emissies van koolstof-dioxide zijn volgens de onderzoekers, die een artikel publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience, tien keer hoger dan in de tijd dat dinosauriërs leefden. Deze constatering bevestigt de risico’s van de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde voor de natuur.

De wetenschappers melden dat de snelheid van uitstoot parallellen laat zien met de situatie 56 miljoen jaar geleden, toen broeikasgassen onder de zeebodem een temperatuurstijging van vijf graden Celsius veroorzaakten en het zeeleven beschadigden, schrijft Sciam.com

In de huidige situatie komt de stijging van de temperatuur door de uitstoot van fossiele brandstoffen. Per jaar wordt hiervan tien miljard ton uitgestoten. Ter vergelijking: 56 miljoen jaar geleden was dit 1,1 miljoen, verspreid over vierduizend jaar, aldus de onderzoekers.

Verzuring

De wetenschappers kwamen meer te weten over de opwarming van de aarde in die tijd, door de chemische samenstelling van fossielen van kleine waterorganismen in de wateren bij het Amerikaanse New Jersey te bestuderen. Verzuring door CO2 kan volgens het onderzoek grote gevolgen hebben voor zeedieren zoals kreeften en oesters.

De resultaten laten daarnaast zien dat de temperatuur deze eeuw met 4,8 graden Celsius kan stijgen, wat overstromingen, droogtes en krachtige stormen teweeg kan brengen.

Video: De opwarming van de aarde in 60 seconden