Maandag 4 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Bedreigde en uitgestorven diersoorten

'Dodo's waren intelligenter dan gedacht'

Dodo's worden in verhalen vaak afgeschilderd als domme vogels, maar dat beeld klopt niet.
Door: NU.nl/Dennis Rijnvis

De hersenen van de loopvogels waren niet bijzonder klein in verhouding tot hun lichaamsgrootte. Het formaat van het dodobrein wijst erop dat de dieren ongeveer even intelligent waren als duiven.

Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Zoological Journal of the Linnean Society.

De wetenschappers onderzochten het brein van de uitgestorven vogelsoort door een scan te maken van een goed bewaarde dodoschedel uit het Natural History Museum in Londen. Door de holtes in de vogelschedel te analyseren, bepaalden de onderzoekers hoe groot het brein van de dodo ongeveer moet zijn geweest.

Duiven

Om de hersengrootte van het dier te kunnen vergelijken met moderne vogels, werden ook de schedels van enkele duiven gescand. Uit het onderzoek blijkt dat de dodo bepaald niet dommer was dan dit dier. 

"Als je hun hersengrootte neemt als een maat voor intelligentie, zou je zeggen dat dodo's op het zelfde niveau zaten als duiven", verklaart hoofdonderzoekster Eugenia Gold van het American Museum of Natural History. "Natuurlijk zegt hersengrootte niet alles, maar het geeft ons wel een goed idee van hun intelligentie."

Dom

De vogels die voorkwamen op het eiland Mauritius, zijn volgens Gold dan ook niet uitgestorven door een gebrek aan intelligentie. "Toen het eiland aan het einde van de veertiende eeuw werd ontdekt, hadden de vogels simpelweg geen angst voor mensen." Zeelieden konden daardoor grote aantallen dodo's vangen en meenemen op hun reizen, zodat ze vers vlees hadden voor onderweg.

Door die gewoonte verdween de dodo honderd jaar nadat de eerste mensen op het eiland arriveerden.

"Vandaag de dag zijn dodo's vooral bekend vanwege het feit dat ze uitstierven", aldus onderzoeker Richard Gilder. "Ik denk dat de dieren daarom de reputatie hebben gekregen dat ze dom waren."

Aanbevolen artikelen