De zeespiegel is in de twintigste eeuw vele malen sneller gestegen dan in de 2800 jaar daarvoor. 

De wereldwijde stijging van de zeespiegel bedroeg tussen 1900 en 2000 gemiddeld 14 centimeter, terwijl het zeewater in de periode daarvoor hooguit enkele centimeters per eeuw steeg.  

Mogelijk zal het niveau van de wereldzeeën deze eeuw zelfs met meer dan een meter stijgen.

Dat melden Amerikaanse klimaatonderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One.

Industrialisatie

De onderzoekers analyseerden zeespiegelmetingen uit de afgelopen 2800 jaar op tientallen locaties over de hele wereld.

Tot de industrialisatie bleef de stijging beperkt tot hooguit 4 centimeter per eeuw, zo blijkt uit de analyse. Ook kwam het zeeniveau nooit meer dan 8 centimeter boven het langjarige gemiddelde uit.

Dat veranderde in de twintigste eeuw door de uitstoot van broeikasgassen. "Er is geen twijfel mogelijk: de twintigste eeuw vertoont de snelste stijging van de zeespiegel", aldus hoofonderzoeker Bob Kopp in de Britse krant The Guardian. "Dat komt door de toegenomen temperatuur in deze periode, die is veroorzaakt door het verbruik van fossiele brandstoffen."

Opwarming

De opwarming van de aarde zal volgens de onderzoekers onherroepelijk leiden tot een nog snellere stijging van de zeespiegel in de komende decennia. Voor het einde van deze eeuw zal het zeeniveau met minimaal 58 centimeter en maximaal 131 centimeter zijn gestegen, zo voorspellen ze.

"We kunnen er vanuit gaan dat het zeeniveau verder zal stijgen als de aarde verder opwarmt", aldus onderzoeker Stefan Rahmstorf in de New York Times. "En een verdere opwarming van de aarde is simpelweg onvermijdelijk."