In het noordoosten van India is een boomkikker ontdekt, terwijl gedacht werd dat de soort uitgestorven was. Het beest werd voor het laatst in het wild waargenomen in 1870.

Twee exemplaren van de kikker, Frankixalus genaamd, zijn gehuisvest in het Natural History Museum in Londen. Maar de beesten zouden niet meer in het wild voorkomen.

Een groep wetenschappers heeft in 2007 per ongeluk de kikker gevonden in hun zoektocht naar andere amfibiesoorten. "We hoorden een magisch muzikaal orkest uit de boomtoppen", zegt een wetenschapper in het onderzoekstijdschrift Plos One.

Pas na jaren van onderzoek werd duidelijk dat het gaat om de soort die als verloren werd beschouwd. Waarschijnlijk hebben de kikkers zich zo lang verborgen weten te houden omdat ze een verstopt leven leiden.

De soort woont in boomholtes op een hoogte van zes meter van de grond. Andere soorten boomkikkers leven juist dichter bij de grond.

Leefgebied

Het is goed mogelijk dat het leefgebied van de Frankixalus stukken groter is dan het oerwoud in India waar de kikker is gevonden. De boomkikkers zouden kunnen voorkomen in een gebied van China tot aan Thailand.

Het gaat om een leefgebied dat snel aan het verdwijnen is door bomenkap voor onder meer de aanleg van wegen, dus de herontdekte boomkikker wordt wel met uitsterven bedreigd.