Archeologen hebben in het oosten van Groot-Brittannië een unieke vondst gedaan. De restanten van een drieduizend jaar oud dorpje geven een beter inzicht in het leven in de Bronstijd.

De contouren van een groep houten huisjes en de menselijke schedels, potten, juwelen en wapens werden volgens Skynews gevonden in een steengroeve in het graafschap Cambridgeshire.

De behuizingen stonden op palen boven een rivier. Op basis van een eerste inventarisatie vermoeden de onderzoekers dat het dorpje uiteindelijk door een brand verloren is gegaan. Later stroomde er een rivier door de groeve.

De modder van de rivierbodem heeft de artefacten relatief goed geconserveerd. De voorwerpen zijn naar schatting rond het jaar 1000 voor Christus gebruikt.

Het zijn vermoedelijk de beste overblijfselen uit de Bronstijd die ooit in Groot-Brittannië zijn ontdekt. De leider van de expeditie noemt de vondst al 'het Britse Pompeï', naar het Italiaanse stadje dat geconserveerd werd door de lava van een vulkaanuitbarsting.