Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd om het gedrag van mieren te veranderen met een medicijn. 

Het middel - dat ook wordt gebruikt bij psychiatrische behandelingen van mensen - zorgt ervoor dat de eiwitten rondom het dna van de mieren van samenstelling veranderen.

Daardoor gaan werkmieren opeens veel harder werken, of ze veranderen zelfs van rol worden opeens verkenners, zo melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Eiwitten

De wetenschappers ontdekten bij hun onderzoek dat het gedrag van mieren samenhangt met epigenetica, oftewel verschillen in de chemische samenstelling van zogenoemde histoneiwitten waar het dna omheen gewikkeld is.

De wetenschappers lieten de mieren vervolgens eten van een psychiatrisch medicijn dat bij mensen wordt gebruikt tegen bipolaire stoornissen. Met behulp van dit middel kunnen chemische groepen aan histoneiwitten worden toegevoegd of verwijderd.

De activiteit van bepaalde genen in het DNA neemt als gevolg daarvan toe of juist af. Het medicijn bleek een grote invloed te hebben op het gedrag van de mieren.

Herprogrammeren

Werkmieren die het middel kregen toegediend, gingen opeens veel meer voedsel verzamelen in de directe omgeving van hun nest. Soms begonnen ze zelfs ook op nieuwe plaatsen te zoeken naar voedsel, een rol die normaal gesproken is weggelegd voor verkenners.

Epigenetische veranderingen worden niet alleen veroorzaakt door medicijnen, maar ook door stoffen in de omgeving waar dieren of mensen opgroeien.  

Volgens hoofdonderzoeker Daniel Simola toont het onderzoek dan ook aan hoe de omgeving het gedrag van een organisme direct kan beïnvloeden. "We kunnen het gedrag van de mieren in feite herprogrammeren", zo concludeert hij.