De aanleg van een stuwdam kan het ecosysteem in en rond een rivier waarin zalm voorkomt ernstig verstoren.

Zangvogels die leven aan de oevers van rivieren met zalm, worden ouder en blijven gezonder als er in hun leefgebied geen stuwdammen voorkomen.  

Wanneer een dam wordt verwijderd, gaat de gezondheid van de vogels snel vooruit door de zalmen en vele andere organismen die terugkeren in het water. 

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Ecography.   

Bloedmonsters

De onderzoekers richtten zich bij hun studie op Noord-Amerikaanse waterspreeuwen die langs rivieren in de Amerikaanse staat Washington leven. "Ze komen voor in gebieden waar water- en landecosystemen elkaar ontmoeten", aldus hoofdonderzoeker Christopher Tonra op nieuwssite EurekAlert.

Waterspreeuwen eten voornamelijk waterinsecten die op de rivierbodem leven. Ook verorberen de dieren af en toe jonge zalmen.  

De wetenschappers namen gedurende een periode van vier jaar bloedmonsters van waterspreeuwen die in de buurt van stuwdammen leefden, maar ook van hun soortgenoten die zich langs oevers zonder dammen hadden gevestigd. Verder brachten ze in kaart hoe vaak de vogels eieren uitbroedden en hoe groot de overlevingskans van hun jongen was.

Zalmen

Uit het onderzoek blijkt dat waterspreeuwen bij de stuwdammen over het algemeen minder gevarieerde voedingsstoffen in hun lichaam hebben, waarschijnlijk omdat er nauwelijks zalmen in deze delen van de rivieren voorkomen.

Ook ondernemen deze waterspreeuwen minder pogingen om eieren uit te broedden en hebben hun jongen minder kans om de volwassen leeftijd te bereiken. Kortom: de dammen tasten de gezondheid van de vogels aan, vermoedelijk omdat er minder voedsel beschikbaar is in het water.

Ongelooflijk

In één van de gebieden die de wetenschappers bestudeerden, werd tijdens de studie een stuwdam verwijderd. Vrijwel onmiddellijk na het verdwijnen van de dam keerden de zalmen terug in het gebied en werden delen van de rivier vruchtbaarder door de terugkeer van allerlei organismen. De gezondheid van de zangvogels ging vervolgens met sprongen vooruit, zo bijkt uit de metingen. 

De studie bewijst volgens Tonra dat het ecosysteem van rivieren simpel kan worden hersteld door stuwdammen te verwijderen. "Het is indrukwekkend om te zien hoe positief de uitkomst van zo'n ecologische maatregel kan zijn."