Honden kopiëren de gelaatsuitdrukkingen en lichaamshoudingen van soortgenoten waarmee ze spelen. 

Tijdens hun spel nemen de dieren vaak binnen een seconde de lichaamstaal over van hun spelpartners.

Het gedrag suggereert dat honden zich op dat moment inleven in hun soortgenoten.

Dat melden Italiaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science.

Filmen

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door speelsessies van 49 honden te filmen op een hondenuitlaatplaats in Palermo. De leeftijden van de dieren liep uiteen van drie maanden tot zes jaar en er deden ongeveer evenveel mannetjes als vrouwtjes mee.

Na bestudering van de beelden bleek dat spelende honden in 77 procent van de gevallen gelaatsuitdrukkingen en lichaamshoudingen imiteerden van soortgenoten tijdens hun spel.

Veel honden lieten tijdens de sessie bijvoorbeeld hun bek wat open hangen, een teken dat ze zin hebben om te spelen. Meestal openden hun speelkameraden meteen daarna ook hun bek, zo is te zien in een filmpje van de onderzoekers.    

Lezen

De bevindingen suggereren volgens hoofonderzoekster Elisabetta Palagi van de Universiteit van Pisa dat honden in staat zijn tot empathie.

"Een hond kan tijdens het spelen met een andere hond de motivatie en de emotionele staat van deze speelkameraad lezen door de gezichtsuitdrukking en lichaamsbewegingen te imiteren", verklaart ze.   

Twijfel

Haar conclusie wordt door andere wetenschappers echter nog in twijfel getrokken. Alleen het feit dat honden gelaatsuitdrukkingen overnemen van elkaar bewijst volgens onafhankelijk bioloog John Bradshaw nog niet dat de viervoeters ook weten wat er in hun speelkameraadjes omgaat. 

"De wetenschap heeft nog niet bewezen dat honden het denkproces en de emoties van van soortgenoten ook daadwerkelijk begrijpen", verklaart hij op op BBC News.