Het aantal bijen in Amerikaanse landbouwgebieden is in de afgelopen jaren flink afgenomen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de voedselproductie. 

De bijenpopulatie slonk in belangrijke landbouwregio's zoals Californië, de Great Plains en rondom de rivier de Mississippi met 23 procent in de periode tussen 2008 en 2013.

Deze afname van het aantal bijen kan op termijn gevolgen hebben voor Amerikaanse voedselproductie, omdat veel gewassen afhankelijk zijn van bestuiving door de insecten. 

Dat melden onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Computermodel

Bij de studie schatten de wetenschappers het aantal bijen in verschillende landbouwgebieden met behulp van een computermodel. Het model baseert zich op de aanwezigheid van bepaalde bloemsoorten en gewassen waarin de insecten zich graag vestigen. Ook houdt de software rekening met de maximale afstand die de insecten kunnen vliegen. 

Verder maakten de wetenschappers gebruik van schattingen van plaatselijke experts over de bijenpopulatie in de verschillende gebieden.

Biobrandstof

Uit het onderzoek blijkt dat vooral het toenemende aantal maïsvelden voor de productie van biobrandstof veel bijen verjaagt. Graan is voor de insecten een veel minder aantrekkelijke voedselbron dan planten met bloemen.   

Door oprukkkende graanvelden komen er ook minder bijen in nabijgelegen landbouwgebieden met andere gewassen. In zeker 139 gebieden waar gewassen worden verbouwd die afhankelijk zijn van de bestuiving van bijen, is de populatie van de insecten sterk afgenomen. Dat zou op termijn kunnen leiden tot een minder grote oogst. 

Kosten

Volgens hoofdonderzoeker Taylor Rickets moet er bij de inrichting van het boerenlandschap dan ook meer rekening worden gehouden met bijen.

"Het is niet moeilijk om te bedenken hoe je bijen in de buurt van boerderijen zou moeten helpen", verklaart hij bij BBC News. "Ze hebben bloemen nodig, plaatsen waar ze kunnen rusten en er moet worden voorkomen dat ze worden vergiftigd met bestrijdingsmiddelen."

Volgens Rickets is dat een probleem dat zonder al te veel kosten verholpen moet worden. " Ik heb hoop dat dit probleem kan worden opgelost."