'Gewichtsveranderingen depressie niet veroorzaakt door medicijnen'

Veranderingen in gewicht bij mensen die aan een depressie lijden en daarvoor antidepressiva slikken, worden niet veroorzaakt door de medicijnen maar door de ziekte zelf. 

Tot die conclusie komen onderzoekers van het VUmc in Amsterdam.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het gebruik van antidepressiva dikker maakt, maar volgens de Amsterdamse onderzoekers blijft het onduidelijk in hoeverre de medicatie bijdraagt aan de gewichtstoename.

Om dat helder te krijgen volgden het VUmc en de Amsterdamse GGZ-instelling inGeest twee jaar lang meer dan 2.500 deelnemers aan een studie naar depressie en angst. Daaruit kwam naar voren dat mensen met een depressie in vergelijking met gezonde mensen een grotere kans hebben om aan te komen, maar dat antidepressiva daarin geen rol spelen.

"We zagen dat patiënten met een depressie die geen antidepressiva gebruiken evenveel kans op gewichtstoename hebben als patiënten die wel antidepressiva gebruiken", aldus onderzoeksleider Deborah Gibson-Smith.

Vervolgonderzoek

Gibson-Smith gaat nu aan de slag met een vervolgonderzoek waarin de effecten van voedingssupplementen en leefstijladviezen op het ontstaan van depressie worden onderzocht.

Bij dit onderzoek werden zowel depressieve als gezonde mensen betrokken. Ook werd gekeken naar individuele factoren als leeftijd, het gebruik van bepaalde soorten antidepressiva en alcoholgebruik.

Lees meer over:

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie