Diepzeekoraalgemeenschappen kunnen efficiënt omgaan met voedingsstoffen. Zij kunnen zowel stikstofgas fixeren als energie vreten. 

Dit maken de onderzoekers van de Universiteit van Utrecht dinsdag bekend.

Koralen in ondiepe, tropische zeeën halen hun energie uit een samenlevingsbestaan met algen die energie uit zonlicht halen. De koralen zetten koolstofdioxide om in biomassa. De sterke symbiose van tropische koralen was al bekend.

Diepzeekoralen leven in het pikkedonker, waardoor fotosynthese niet mogelijk is. De koralen zijn daarom gedwongen energie te halen uit de weinige voedingsstoffen die vanuit het zonnige wateroppervlak naar beneden zinken. Hoe diepzeekoralen omgaan met deze voedselschaarste is nog maar weinig bekend.

Hoofdonderzoekers Jack Middelburg en Dick van Oevelen haalden samen met hun team koralen van zo’n 300 meter diep uit de zeeën van Noorwegen. Ook lieten ze de koralen onder gecontroleerde omstandigheden in een laboratorium voortleven.

Isotopen

"Door stabiele isotopen van de twee stoffen aan het milieu van de koralen toe te voegen konden we volgen wat de koralen hiermee doen. Als eerste vonden we dat bacteriën die met het koraal samenleven de resterende energie konden gebruiken om anorganische koolstof om te zetten naar biomassa", aldus van Oevelen.

Hierdoor zijn ze tot de conclusie gekomen dat organismen binnen 24 uur stikstofgas omzetten in biologisch beschikbare vormen van stikstof. Vervolgonderzoek is nodig om de rol van stikstoffixatie te begrijpen.