Vrijdag 7 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Kraanvogels boven Noord-Brabant

'Veel trekvogels worden met uitsterven bedreigd'

Veel trekvogels worden met uitsterven bedreigd, omdat natuurgebieden op hun migratieroutes niet goed zijn beschermd.
Door NU.nl/Dennis Rijnvis

Meer dan 90 procent van alle trekvogelsoorten landt tijdens de migratie in natuurgebieden die niet of nauwelijks worden beschermd tegen boskap en andere menselijke activiteiten.  

Bij de helft van de soorten zijn al grote dalingen waargenomen in de wereldwijde populaties.

Dat melden Australische onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Wetten

De wetenschappers analyseerden bij hun onderzoek de migratieroutes van 1.451 vogelsoorten. Ook brachten ze de natuurbeschermingswetten in kaart in 8.200 gebieden die wereldwijd worden gezien als belangrijke rustplaatsen voor trekvogels.

Vooral in China, Zuid-Amerika, Afrika en India zijn er weinig wetten die de dieren beschermen op de plekken waar ze broeden of rusten. Volgens de wetenschappers hebben maatregelen die andere landen nemen daardoor weinig succes.       

Broedgebieden

"Een typische trekvogel komt op veel verschillende geografische locaties voor zijn rust, voeding en voortplanting", verklaart hoofdonderzoekster Claire Runge op nieuwssite Physorg. "Dus zelfs als wij in Australië al hun broedgebieden beschermen, is dat niet genoeg. Bedreigingen op andere plekken kunnen de populaties ook negatief beïnvloeden."

Een goed voorbeeld is de Noorse stern, een trekvogel die ieder jaar 70.000 kilometer aflegt en op vrijwel alle continenten te vinden is in bepaalde seizoenen. De populatie van de dieren neemt al jaren wereldwijd af.


Lees meer over:

Vogels

Aanbevolen artikelen