De hersenen van de meeste mensen hebben zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. De theorie dat kenmerkend gedrag van mannen en vrouwen grotendeels is terug te voeren op de structuur van hun hersenen, lijkt daarmee achterhaald.

Minder dan 8 procent van alle mensen heeft een brein dat alleen typisch mannelijke of typisch vrouwelijk kenmerken bevat, zo blijkt uit een nieuwe studie van onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door hersenscans te bestuderen van 1.400 proefpersonen tussen de 13 en 85 jaar.

Significante verschillen

Tot nu toe werd aangenomen dat er een aantal significante verschillen was tussen het mannelijk en vrouwelijk brein. Gemiddeld genomen zou de amandelvormige kern waarin emoties worden gereguleerd (de amygdala) bij mannen bijvoorbeeld groter zijn. Het hersengebied voor geheugen (de hippocampus) zou bij vrouwen juist groter zijn.

Uit de analyse blijkt echter dat er veel mannen zijn met een relatief kleine amygdala en vele vrouwen met een kleine hippocampus. Ook bij de analyse van 27 andere hersengebieden vonden de wetenschappers niet of nauwelijks verschillen tussen mannen en vrouwen. 

"Er is niet één type mannelijk brein of één type vrouwelijk brein", aldus hoofdonderzoekster Daphna Joel op nieuwssite van het wetenschappelijk tijdschrift Science. "De meeste mensen zitten in het midden."

Gedrag

De wetenschappers keken bij hun studie niet alleen naar hersenstructuren, maar brachten ook stereotiep mannelijk en vrouwelijk gedrag in kaart.

Ze analyseerden vragenlijsten waarin duizenden individuen hadden aangevinkt van welke stereotiepe mannelijke of typisch vrouwelijke activiteiten ze hielden. Ze konden kiezen uit bezigheden als 'computerspelletjes spelen', 'scrapbooken' en 'in bad gaan'.

Slechts 0,1 procent van de deelnemers had alleen activiteiten aangestreept die als typerend worden beschouwd voor hun geslacht. "Het heeft dus geen zin om te praten over een mannelijke of vrouwelijke natuur", aldus Joel. 

Radicaal

Vorige maand verscheen er ook al een grote studie die het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke hersenen in twijfel trok. Bij deze studie keken de onderzoekers echter alleen naar de hippocampus. Nooit eerder werd hersenstructuren van mannen en vrouwen zo nauwkeurig vergeleken als in de nieuwe Israëlische studie. 

"Dit nieuwe bewijs dat menselijke hersenen niet kunnen worden ingedeeld in twee verschillende klassen is overtuigend en radicaal", aldus onafhankelijk onderzoekster Anelis Kaiser op nieuwssite New Scientist.