Vrouwelijke zebravinken ruziën met hun partner als deze zijn broedtaken niet goed vervult, zo blijkt uit een nieuwe studie. 

Koppeltjes zebravinken broeden hun eieren samen uit: het mannetje en het vrouwtjes wisselen elkaar af in het nest.

Als het mannetje te laat terugkomt van zijn jacht op voedsel, krijgt hij het aan de stok met het vrouwtje. De vogels kwetteren dan veel luider tegen elkaar dan normaal. 

Dat melden Franse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Journal of the Linnean Society.

Vangen

De wetenschappers observeerden twaalf koppeltjes zebravinken die samen eieren uitbroedden. De vogels gingen tijdens het broeden om de beurt een half uur voedsel verzamelen voor hun jongen. Na elke terugkomst van het mannetje werden er geluidsopnamen gemaakt in het nest.

Soms vingen de onderzoekers het mannetje echter tijdens zijn jacht. Ze hielden het dier dan een uur vast en lieten hem pas daarna terugvliegen naar zijn nest.

Ze vergeleken het gekwetter in het nest na dat oponthoud met eerdere interacties tussen de vogels. Wat bleek? De zebravinken kwetterden op veel luidere toon tegen elkaar als het mannetje te laat was teruggekomen. Volgens de onderzoekers suggereerden de lawaaiige interacties dat de vogels ruzie maakten. 

Ruzie

De mate waarin de zebravinken ruzie maakten, bleek ook van invloed op de tijd die het vrouwtje vervolgens nam om te jagen. Als het mannetje na zijn vertraging maar korte tijd tegen zijn vrouwtje kwetterde, bleef zijn partner daarna ook vaak langer dan een halfuur weg bij het nest, zo meldt nieuwssite Science Now

Waneer de mannelijke zebravink echter lange tijd op luide toon tekeer ging, kwam het vrouwtje netjes binnen een halfuur terug. Kortom: de zebravinken moeten hun conflict 'uitpraten', anders blijft er onenigheid tussen het koppeltje, zo concluderen de wetenschappers.