Meer dan de helft van alle boomsoorten in de Amazone worden met het uitsterven bedreigd.

Dat meldt de BBC zaterdag.

Onderzoekers uit 21 landen waarschuwen dat wel 57 procent van de boomsoorten die voorkomen in de Amazone al met uitsterven worden bedreigd. Dat zou betekenen dat het aantal bedreigde plantensoorten op aarde met bijna een kwart stijgt.

Al tientallen jaren wordt er gekapt in de Amazone, maar nog nooit was onderzocht wat de invloed daarvan was op individuele plantensoorten. Onder meer de paranotenboom, de cacaoboom en meerdere onbekende soorten waarover nog weinig bekend is worden met uitsterven bedreigd.

Schatting

Het team heeft data vergeleken van vijftienhonderd verschillende bospercelen met mappen van de huidige situatie van de boskap in het gebied en met voorspellingen daarvan. Met die informatie is er een schatting gemaakt van hoeveel soorten inmiddels verloren zijn gegaan en hoeveel nu worden bedreigd.

In de Amazone bevinden zich in totaal meer dan vijftienduizen boomsoorten. Tussen de 36 procent tot 57 procent voldoen mogelijk aan de criteria om op de rode lijst van de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN) te komen.

Nationale parken

"Beschermde gebieden zoals nationale parken overlappen meer dan de helft van de gehele Amazone, vermoedelijk bevinden zich hier grote populaties van de bedreigde soorten", aldus onderzoeker Carlos Peres van de universiteit van East Anglia (Verenigd Koninkrijk). 

Volgens Peres kunnen deze gebieden - die alsnog gevaar lopen in de vorm van de constructies van dammen, de mijnbouw, bosbranden en droogte - bij juist beheer het uitsterven van de soorten voorkomen.