Vrouwen zijn nog altijd zwaar ondervertegenwoordigd in de hogere regionen van de wetenschap. Hun salaris is minder dan dat van hun mannelijke collega's en ook worden zij minder vaak gekozen voor hoogleraarposities.

Dat blijkt uit de vijfde Monitor Vrouwelijke Hoogleraren die het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) donderdag presenteert.

Van de hoogleraren in Nederland is slechts 16,9 procent vrouw. Bij elke hogere functiecategorie neemt het percentage vrouwen volgens de monitor af. "Nederland doet het wat dat betreft het slechtst van alle Noordwest-Europese landen", aldus LNVH-bestuurder en hoogleraar Marise Born.

Volgens Born is er genoeg potentieel. "Ruim 550 vrouwelijke universitair hoofddocenten staan klaar om hoogleraren die met emeritaat gaan op te volgen, maar met de huidige groei duurt het nog tot 2055 voordat er evenveel vrouwen als mannen hoogleraar zijn."

Vrouwen in de wetenschap

Bron: LNVH© NU.nl/Jerry Vermanen

Doorstroming

Daarnaast is er wel meer doorstroom in functies. Born: "Je ziet steeds meer vrouwen doorstromen van promovendus naar universitair docent, en vervolgens naar universitair hoofddocent." Daarmee is de vertegenwoordiging van vrouwen in alle wetenschappelijke functies in vrijwel ieder wetenschapsgebied gestegen.

Vrouwelijke universitair (hoofd)docenten en hoogleraren werken vaak fulltime, maar verdienen minder dan hun mannelijke collega's.

Het gros van de vrouwelijke hoogleraren (77 procent) heeft een salaris in schaal 16, tegenover 57,8 procent van de mannen. Van de mannelijke hoogleraren krijgt 40,6 procent uitbetaald in schaal 18, tegenover 21,2 procent van de vrouwen.