Het is goed mogelijk dat bijna de helft van alle museumstukken in natuurhistorische musea over de hele wereld verkeerd is omgeschreven.

Dat stellen onderzoekers van Oxford University en de Royal Botanic Garden in Edinburg, aldus de Telegraph.

De verwarring zou zijn ontstaan doordat zelfs gerenommeerde onderzoekers moeilijkheden ondervinden bij het onderscheid maken tussen planten en insecten die erg veel op elkaar lijken.

Meer dan 50 procent van alle soorten zijn ontdekt sinds 1969. Soms komen honderden of duizenden soorten tegelijk binnen waardoor het te tijdsintensief is om alles stuk voor stuk te onderzoeken. 

"Zonder accurate namen op de verschillende soorten maken de omschrijvingen eigenlijk niks duidelijk, ze komen namelijk niet overeen met de soorten zoals die vrij in de natuur voorkomen", aldus een van de onderzoekers van Oxford.

Aframomum

Het team noemt het een "voorzichtige schatting" dat circa de helft van alle omschrijvingen foutief zijn. In totaal hebben de onderzoekers 4.500 exemplaren van de gemberplant Aframomum bekeken, die plant was eerder foutief gecategoriseerd. Ook werd duidelijk dat planten die naar verschillende musea werden gestuurd, vaak verschillende namen kregen.

Ook bij andere soorten bleek vaak dat er verouderde of verkeerde namen zijn gebruikt als omschrijving. Een digitaal archief met daarin het dna van verschillende soorten planten en insecten zou moeten helpen bij het voorkomen van fouten. Het archief zou dan wel wereldwijd toegankelijk moeten zijn, aldus het team.