Mensen die samen zingen, bouwen relatief snel een sociale band op, zo blijkt uit een nieuwe studie. 

De deelnemers aan een zangcursus voelen zich na een maand al veel meer met elkaar verbonden dan mensen die samen een cursus creatief schrijven volgen.

Mogelijk zijn gezamenlijke zangrituelen in de loop van de evolutie dan ook ontstaan als middel om groepen mensen dichter bijeen te brengen.

Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Oxford in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science.

Verbondenheid

De wetenschappers volgden bij hun onderzoek meer dan honderd proefpersonen die zangles namen of deelnamen aan een cursus creatief schrijven. Na elke les moesten de deelnemers aangeven hoe verbonden ze zich voelden met hun medecursisten op een schaal van 1 tot 7.

Na twee lessen van een uur in een tijdsbestek van een maand voelden de zingende proefpersonen zich al gemiddeld 2 punten meer verbonden met hun groepsgenoten dan de schrijvende deelnemers. Dat verschil werd in de loop van de tijd kleiner. Na zeven maanden les hadden de schrijvende en zingende deelnemers een vergelijkbare sociale band opgebouwd.

Knuffelhormoon

Het onderzoek suggereert volgens hoofdonderzoeker Eiluned Pearce dat gezamenlijk zingen het ontstaan van vriendschappen versnelt. "Door te zingen breek je het ijs en komt het proces van sociale binding eerder op gang", verklaart ze op de nieuwssite van het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat in het brein van zingende mensen opvallend veel van het 'knuffelhormoon' oxytocine wordt aangemaakt, een stof die verbinding met anderen zou stimuleren.

Schooljaar

Pearce vermoedt dan ook dat zingen in de loop van de evolutie veel door mensen is gebruikt om sociale verbanden aan te gaan. "Het is goed voorstelbaar dat onze evolutionaire voorouders bepaalde zangrituelen gebruikten om zich in groepsverband sneller aan elkaar te verbinden, zodat ze daarna samen activiteiten konden ondernemen zoals jagen."

Pearce hoopt mensen met haar bevindingen te inspireren om ook in deze tijd sneller tot elkaar te komen. "Misschien zouden we aan het begin van een nieuw schooljaar of voor een zakelijke bespreking in groepsverband moeten zingen zodat er betere sociale relaties ontstaan."