Zaterdag 28 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Aarde mist voedingsstoffen uit poep van mammoet'

De vruchtbaarheid van de aarde is afgenomen doordat er minder grond wordt bemest door poepende mammoeten en andere uitstervende grote dieren, zo blijkt uit een nieuwe studie.  
Door NU.nl/Dennis Rijnvis

De bemesting van de aarde door grote dieren is sinds het einde van de laatste IJstijd afgenomen met maarliefst 92 procent, mede door het uitsterven van megafauna zoals de mammoet, de reuzenwolf en de mastodont.

In de oceanen is het transport van voedingsstoffen via poep zelfs nog maar 5 procent van wat het ooit was, vooral als gevolg van de jacht op walvissen.  

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Oxford in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fosfor

De wetenschappers focusten zich bij hun onderzoek op de verspreiding van fosfor, een stof in poep die belangrijk is voor de groei van planten.

Grote dieren helpen bij de verspreiding van deze voedingsstof door op andere plaatsen te poepen dan dat ze eten. Zo halen walvissen hun voedsel uit de dieptes van oceanen, maar ontlasten ze zich aan oppervlak van zeeën in water, zodat er veel fosfor op het land terechtkomt.

Maar ook landdieren bemesten de aarde met de voedingsstof, zodat uiteenlopende gebieden worden bevrucht.

Computermodel

De wetenschappers berekenden met een computermodel hoe groot het aandeel van sinds de laatste IJstijd uitgestorven dieren zoals mammoeten, mastodonten en reuzenwolven was in de verspreiding van fosfor. Ook keken ze naar de invloed van dieren die in aantallen flink zijn uitgedund, zoals olifanten en walvissen.

"Grote in het wild levende dieren zijn veel minder overvloedig aanwezig dan vroeger", verklaart hoofdonderzoeker Chris Doughty in de Washington Post.

"De rol van dieren bij de verspreiding van voedingsstoffen is vandaag de dag nog steeds belangrijk, maar klein. We hebben in feite wilde dieren vervangen door gedomesticeerd vee dat tussen hekken leeft en dus voedingsstoffen niet op dezelfde manier kan verspreiden."

Walvissen

Ook de jacht op walvissen heeft grote invloed op de vruchtbaarheid van de aarde. De grote zeedieren brengen nu ongeveer 75 miljoen kilo fosfor omhoog uit de zee. Voor de jacht op walvissen lag dat getal ruim 70 procent hoger.

De wetenschappers waarschuwen dat belangrijke voedingsstoffen als fosfor binnen vijftig jaar van de aardbodem kunnen verdwijnen als walvissenpopulaties niet in stand worden gehouden.

Aanbevolen artikelen