In de bossen bij het Limburgse landgoed Arcen zijn onder de bodem twee oude doolhoven ontdekt. 

Archeologisch onderzoek met moderne middelen heeft dat aan het licht gebracht. 

Stichting het Limburgs Landschap is opgetogen over de ontdekking en spreekt van ''de resten van de oudst bekende doolhoven van Nederland''.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft vanuit de lucht met laserlicht reliëfverschillen in de bodem in kaart gebracht. Het resultaat is een kaart waarop duidelijk de doolhofstructuur te zien is. Het grootste van de twee doolhoven was zo'n 1,5 hectare groot en stamt in elk geval van voor 1805.

Uit dat jaar komt namelijk een kaart waarop een ''Dalgert'' staat vermeld, een ander woord voor doolhof.

Statussymbool

De archeologen dateren de hoven uit begin achttiende eeuw. Ze werden waarschijnlijk aangelegd in de tijd dat de voorganger van het huidige kasteel werd gebouwd.

Doolhoven waren een statusymbool van de adel. Erin verdwalen was een populair tijdverdrijf.