Vrouwen van in de dertig hebben een hogere opleiding dan de mannen van hun generatie. Bijna 43 procent van deze vrouwen heeft een hbo- of wo-opleiding. Bij hun mannelijke leeftijdsgenoten is dat 38 procent.

Dit blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderwijsniveau van de bevolking is de afgelopen twintig jaar aanzienlijk gestegen. Vooral vrouwen hebben hiervan geprofiteerd. Van de vrouwen die eind jaren vijftig zijn geboren, had nog geen 25 procent een hbo- of wo-opleiding afgerond.

Bij vrouwen die eind jaren zeventig zijn geboren, de jongste generatie uit dit onderzoek, ligt dit aandeel ruim boven de 40 procent.

Opleidingsniveau

Onderwijsrichting

Bij de oudere generaties kregen vrouwen vaak alleen lager onderwijs.

De keuze van de onderwijsrichting is in de loop van de tijd veranderd. Vrouwen die geboren zijn aan het eind van de zeventiger jaren hebben twee keer zo vaak gekozen voor een technische opleiding.

Technische opleiding

Het aandeel vrouwen met een technische opleiding ligt voor deze generatie met 6 procent nog wel veel lager dan dat van mannen. Bij de mannen is het 31 procent.

Bij zowel mannen als vrouwen is de keuze voor economische en juridische opleidingen toegenomen. Het gaat dan om opleidingen op het terrein van bedrijfskunde, administratie, informatica en recht. Een op de drie vrouwen van de jongste generatie uit dit onderzoek koos voor een opleiding in de zorg.

Bij mannen is het onderwijsniveau de afgelopen jaren minder hard gestegen dan bij vrouwen.