Bizonkuddes laten zich in de meeste gevallen leiden door vrouwtjes, zo blijkt uit een nieuwe studie. 

Bizons die in groepen grazen, worden niet geleid door één individu. Vrouwtjes nemen opvallend vaak het voortouw als een kudde zich verplaatst.  

Vermoedelijk spelen de vrouwtjes een belangrijke rol bij verplaatsingen omdat goed voedsel voor hen zeer belangrijk is als ze zwanger zijn of voeding geven aan jongen.

Dat melden Franse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Animal Behaviour.

Stappen

De wetenschappers volgden bij hun onderzoek een kudde bizons van 43 individuen in het natuurgebied Reserve Biologique des Monts-d’Azur. Het gedrag van de kudde werd gedurende het onderzoek vier uur per dag nauwkeurig in kaart gebracht.

De groep runderen bleek zich alleen te verplaatsten als één van de bizons meer dan twintig stappen zette zonder te stoppen om onderweg te grazen. Het initiatief voor een verplaatsing werd bijna altijd genomen door volwassen vrouwtjes.    

Volgens hoofdonderzoekster Amandine Ramos kunnen de bevindingen van pas komen bij het voorkomen van conflicten tussen mensen en wilde bizons.

GPS

Ze stelt voor om volwassen vrouwtjes in een kudde uit te rusten met GPS-chips die een elektrisch schokje afgeven als de dieren te dicht bij bewoonde gebieden komen, zo meldt de nieuwssite van het wetenschappelijk tijdschrift Science.    

"Onze studie zou een een effectief middel kunnen zijn om wilde bizons na een herintroductie in het wild, goed te managen", schrijft Ramos.