Energiewinning uit olie, gas en kolen is over 35 jaar niet meer nodig. Volgens milieuorganisatie Greenpeace kan de wereld in 2050 volledig op duurzame bronnen draaien.

Dat zegt Greenpeace in een nieuwe versie van het energiescenario Energy (r)evolution. 

Volgens het rapport moeten biomassa, aardwarmte, zon en wind de fossiele brandstoffen volledig vervangen. Tien jaar geleden stelde Greenpeace nog dat de helft van de energie wereldwijd duurzaam kon worden opgewekt.

Deze omslag vraagt wel om een flinke investering. Zo zou er jaarlijks ruim 1,42 biljoen euro mee gepaard gaan, tegenover een besparing van 976 miljard euro. De omslag naar duurzame energie zou op termijn ook meer banen op moeten leveren in de fossiele energiesector.

Het rapport van Greenpeace verschijnt met de klimaattop van de Verenigde Naties, eind november in Parijs, in zicht. Het is de bedoeling dat daar een mondiaal klimaatakkoord wordt gesloten.

Eerder liet Greenpeace al weten de ambities van de Europese Unie voor die top te laag te vinden.