Vrijdag 27 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Zorgende ouders maken kind blijer als volwassene dan controlerende ouders

Kinderen worden in hun leven als volwassene blijer wanneer hun ouders zich niet te veel bemoeien met het privéleven van het kind.
Door NU.nl

Dat meldt The Journal of Positive Psychology, aldus The Telegraph.

Zorgende ouders zijn ouders die goede leefomstandigheden creëren voor het kind, maar hun zelfstandigheid intact houden. Deze ouders brengen gelukkige volwassenen voort.

Dit in tegenstelling tot controlerende ouders. Wanneer ouders hun kinderen verbieden naar vrienden te gaan, of zich op een andere manier met het privéleven van het kind bemoeien, kan dat schadelijke gevolgen hebben.

Mentale effecten

Volgens de onderzoekers zijn de mentale effecten van opgevoed worden door controlerende ouders hetzelfde als het meemaken van het overlijden van een naaste.

Om deze reden stellen de wetenschappers voor dat kinderen in staat worden gesteld om zelf keuzes te maken. Op deze manier worden geestelijke littekens voorkomen.

Vrijheid

Het onderzoek is gebaseerd op meer dan vijfduizend enquêtes, afgenomen bij mensen uit 1946. De test bestond uit vragen over de mate van vrijheid die zij kregen, maar bijvoorbeeld ook over in hoeverre zij het gevoel hebben dat zij door hun ouders werden begrepen.

"Ouders geven ons een stabiele basis van waaruit wij de wereld ontdekken. Warmte van- en interactie met ouders stimuleert de sociale en emotionele ontwikkeling", aldus onderzoeksleider Mai Stafford.

Aanbevolen artikelen