Als mensen droevig zijn, heeft dat invloed op de manier waarop zij kleuren waarnemen. In een slechte bui is men minder goed in het onderscheiden van kleuren dan wanneer men blij is.

Dat blijkt uit Psychological Science, aldus Science Daily.

Bij het onderzoek kreeg een deel van de proefpersonen trieste beelden te zien. Het andere deel kreeg vrolijke beelden aangeboden. Hierdoor werd de emotie van de proefpersonen beïnvloed.

Na het zien van de beelden moesten de proefpersonen van een aantal kleuren benoemen of deze rood, geel, blauw of groen waren. Hierin bleken de droevige deelnemers minder nauwkeurig dan de vrolijke deelnemers.

Neutrale mensen

In een tweede test bleken emotioneel neutrale mensen vrijwel even nauwkeurig te zijn in het benoemen van kleuren als blije mensen. Dit duidt aan dat droefheid specifiek zorgt voor een inaccurate kleurperceptie.

"Onze resultaten laten zien dat onze gemoedstoestand en emoties effect kunnen hebben op hoe wij de wereld zien", zegt Christopher Thorstenson, de hoofdauteur van het onderzoek.

Ook zegt hij dat dit nieuwe onderzoeksgebied nog verder moet worden uitgediept. Hierdoor zouden de nieuwe bevindingen in de toekomst algemeen gebruikt kunnen worden.