'Aarde Doorschietdag', het jaarlijkse moment waarop het menselijke gebruik van natuurlijke hulpbronnen de natuurlijke aanvullingscapaciteit van de planeet voorbijstreeft, komt dit jaar zes dagen vroeger dan vorig jaar.

De mensheid heeft in minder dan acht maanden een jaarvoorraad aan natuurlijke hulpbronnen opgemaakt, volgens een analyse van het Global Footprint Network (GFN), de denktank die 13 augustus uitroept tot 'Aarde Doorschietdag'.

Volgens het GFN betekent dit dat de wereldbevolking momenteel het equivalent van 1,6 aardes per jaar consumeert. Het tekort staat bekend als de ecologische schuld, en de opbouw van die schuld begint dit jaar zes dagen eerder dan in 2014.

De analyse is gebaseerd op een vergelijking tussen de eisen van de mensheid, in de vorm van het gebruik van akkerland, vispopulaties, bosbouw, en het vermogen van de planeet om dergelijke hulpbronnen aan te vullen. Ook de uitstoot en de natuurlijk absorptie van broeikasgassen worden vergeleken.

Het GFN schat dat de menselijke consumptie het natuurlijke herstelvermogen van de planeet voor het eerst voorbijstreefde in de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw. Sindsdien valt 'Doorschietdag' bijna elk jaar wat vroeger dan in het voorgaande jaar. Die teruggang is te wijten aan de wereldwijde groei van bevolking en consumptie.

Twee planeten

Als de huidige trends zich voortzetten, verwacht het GFN dat de mensheid in 2030 op jaarbasis het equivalent van twee planeten zal consumeren. Gevolgen van de ecologische schuld zijn onder andere ontbossing, gronderosie en watertekorten.

De organisatie roept wereldleiders op om tot ingrijpende maatregelen te komen tijdens de VN klimaatconferentie die in december zal worden gehouden in Parijs.