Het is een gemeenplaats dat de bewoners van steden over het algemeen gereserveerder en onvriendelijker zijn dan plattelandsbewoners. Dit cliché lijkt ook te gelden voor vogels: stedelijke zanggorzen zijn agressiever dan hun soortgenoten buiten de stad.
 

Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteiten Virginia Tech, Eastern Carolina en North Carolina State dat is gepubliceerd in het julinummer van Behavioral Ecology.

De wetenschappers onderzochten de reacties van mannetjes van de Amerikaanse vogelsoort op opnames van de zang van andere mannetjes. Ze bekeken of de mussen de andere 'zangers' benaderden of aanvielen.

Ze ontdekten dat een agressieve bejegening van andere mannetjes niet afhankelijk is van het aantal zanggorzen in het gebied, maar van de kwaliteit van de voedselvoorziening.

Mannelijke zanggorzen uit de stad (waar meer voedsel voor handen is) waren agressiever dan hun soortgenoten op het platteland. Laatstgenoemden werden agressiever wanneer ze door de onderzoekers werden voorzien van extra voedsel.

Territoriaal 

Volgens de onderzoekers verdedigen zanggorzen territoria van een hoge kwaliteit en met een betere voedselvoorziening agressiever dan minder begerenswaardig grondgebied.

Het is nog niet duidelijk of dit een offensieve of defensieve strategie is: stadsvogels zouden agressiever kunnen zijn omdat een territorium met meer voedsel waardevoller voor ze is, of juist omdat een overvloed van voedsel meer dieven aantrekt.