Delftse archeologen zijn boos over de plannen van de Protestantse Gemeente Delft (PGD) voor het aanleggen van een nieuwe kelder onder de Nieuwe Kerk. 

Daarvoor moeten naar schatting 2100 graven worden geruimd.

De liefhebbers, die zich hebben verenigd in de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN) en de Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft (OWD) vinden dat er te weinig geld is uitgetrokken voor archeologisch onderzoek naar de skeletten.

De twee organisaties willen dat alle skeletten worden onderzocht, om zo een goed beeld te krijgen van de Delftse bevolking van de afgelopen vijfhonderd jaar. Maar met het uitgetrokken budget kan 10 tot 20 procent van de graven worden onderzocht.

Dat de rest van de overblijfselen ongedocumenteerd in een massagraf terechtkomt kunnen de archeologieliefhebbers niet verkroppen. Volgens een woordvoerder van de verenigingen is dit ''wetenschappelijk onverantwoord''.

Aanvechten

De AWN en OWD hebben de vergunning die de gemeente heeft verleend aan de PGD aangevochten bij de voorzieningenrechter. Die schorste eerder deze maand de vergunning voorlopig in afwachting op de rechtszaak die een definitief besluit moet opleveren. Naar verwachting vindt de rechtszaak in het najaar plaats.

De Nieuwe Kerk is bekend omdat de leden van de koninklijke familie er begraven liggen. De laatste die werd bijgezet is prins Bernhard, op 11 december 2004. Overigens komen de graven van de Oranjes niet in gevaar door de bouw van de kelder.