Weidevogels komen steeds meer in de verdrukking, doordat steeds meer koeien de weilanden kaal eten. 

Dat heeft Kees de Pater van de Vogelbescherming zondag gezegd bij het NOS Journaal.

Grutto's en andere weidevogels hebben weilanden nodig met een hoge waterstand, waar veel bloemen en planten groeien en waar kuilen en bulten zijn, om hun nesten in te verbergen.

Melkboeren breiden hun veestapels uit in verband met het afschaffen van de melkquota. Het aantal melkkoeien groeide vorig jaar met 1 procent tot 1,6 miljoen.

Birdlife International

Uit een rapport van vogelbeschermingsorganisatie BirdLife International, waarvan de Vogelbescherming de Nederlandse tak is, bleek in juni al dat Nederland erg slecht presteert als het gaat om het beschermen van vogels.

Nederland staat 23e in een lijst van 26 Europese landen die in het rapport onder de loep zijn gelegd. Volgens cijfers van BirdLife is het aantal weidevogels in Europa sinds 1980 met 53 procent gedaald. De algemene vogelstand is met 13 procent afgenomen.