De opwarming van het water van oceanen en zeeën is niet meer te stoppen. Zelfs het stopzetten van de uitstoot van koolstof en broeikasgas vanaf dit moment, zou geen effect op dit proces hebben.

Dat staat in het State of the Climate 2014, het jaarlijkse rapport van Amerikaanse wetenschappers. Aan de rapportage leveren ruim vierhonderd wetenschappers uit 58 landen een bijdrage.

Volgens de oceanograaf Greg Johnson van de National Centers For Environmental Information, het instituut dat het rapport opstelt, zou het water op aarde nog eeuwenlang, misschien zelfs millennia, opwarmen indien nu de uitstoot van giftige stoffen zou stoppen.

De planeet stevent volgens de wetenschappers af op steeds hogere temperaturen, zwaardere stormen en een onvermijdelijke stijging van de zeespiegel doordat het drijfijs en het ijs aan de polen steeds verder smelt.

Overal op de wereld sneuvelen de warmterecords. Zo was de temperatuur van het oppervlaktewater in het noordelijk deel van de Grote Oceaan nog nooit zo hoog als in 2014. Vorig jaar was sowieso het warmste jaar sinds de mens metingen verricht.

Het meeste van die warmte wordt veroorzaakt door het warmere water op aarde. De warmte die vrijkomt door de nog altijd groeiende uitstoot van broeikasgassen, wordt voor 90 procent door de oceanen geabsorbeerd.

In 60 seconden: De opwarming van de aarde

Animatie door in60seconds

Recordwarmte

Liefst twintig Europese landen meldden over het afgelopen jaar een recordwarmte. Ook Afrika, Australië en Azië ervoeren temperaturen die de records benaderden. Alleen de temperatuur aan de noordkust van Noord-Amerika bleef onder het gemiddelde.

De wetenschappers verwachten dat dit beeld in de nabije toekomst hetzelfde blijft.