Bij graafwerkzaamheden aan een oud nevengeul van de IJssel in Deventer zijn fragmenten gevonden van een schip uit de middeleeuwen.

Het schip is rond 1500 gebouwd, zegt stadsarcheoloog van Deventer Bart Vermeulen donderdag.

In de uiterwaarden van de IJssel wordt gegraven in het kader van het landelijke project Ruimte voor de Rivier. Mogelijk wordt in de loop van donderdag al bekend of er nog een intact schip ligt, of dat het bij resten blijft. De houtresten wijzen op een groot, zeewaardig vaartuig.

De vondst is bijzonder, zegt de archeoloog, omdat het de eerste in zijn soort is die bij Deventer is gevonden. "De stad was in die tijd een van de grootste handelssteden van ons land."