Sociale wespen lijken minder complexe hersenen nodig te hebben, omdat ze kunnen putten uit het denkvermogen van de groep. 

Wespen die in grote sociale groepen leven, hebben een relatief eenvoudig brein ten opzichte van hun solitair levende soortgenoten.

Met name hersengebieden die betrokken zijn bij leertaken en ruimtelijk geheugen zijn bij de sociale diertjes minder goed ontwikkeld.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.

Uitbesteden

De wetenschappers vergeleken de hersenen van 29 soorten wespen uit Costa Rica, Japan en Taiwan. Het ging om zowel sociale als solitaire soorten. De kolonies van de sociale dieren liepen sterk uiteen qua grootte en organisatievorm.

De solitair levende insecten bleken relatief grote hersendelen voor cognitieve denktaken te hebben. Hoofdonderzoeker Sean O'Donnell vermoedt dat deze hersengebieden bij sociale wespen minder goed zijn ontwikkeld, omdat ze een deel van hun denkwerk 'uitbesteden' aan de groep waarin ze leven. Kortom: de insecten delen hun hersenkracht.

"Door te vertrouwen op groepsgenoten hoeven ze individueel minder gebruik te maken van hun hersenen", aldus de onderzoeker op nieuwssite ScienceDaily.

Eenheid

De bevinding is opmerkelijk, omdat zoogdieren die in sociale groepen leven (zoals apen, honden en mensen) gemiddeld genomen juist een groter brein hebben dan solitaire levende soorten.

Volgens O' Donnell leven sociale insecten echter op een andere manier. "Deze dieren opereren meer als eenheid. Ze slagen of falen gezamenlijk. Daardoor zijn ze meer op elkaar aangewezen."

De wetenschappers zijn van plan om met vervolgstudies uit te zoeken of ook andere sociale insecten, zoals termieten en kakkerlakkenm kunnen putten uit het denkvermogen van de groep.