Vrijdag 1 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Studenten

Universiteit over tien jaar 'schoolser'

De universiteit moet de komende tien jaar ‘schoolser’ worden. De campus is het middelpunt van de opleiding. Het onderwijs wordt kleinschaliger en intensiever. 
Door: ANP

Verder komen er meer docenten, meer buitenlandse studenten, en worden digitale onderwijsvormen steeds belangrijker. Specifieke opleidingen moeten aanvullende eisen kunnen stellen aan aankomende studenten.

Dat staat in de donderdag gepresenteerde strategische onderwijsvisie 'Goedemorgen professor. Visie op studeren in een nieuwe tijd’ van de vereniging van universiteiten VSNU.

Tegelijkertijd is er volgens de universiteiten niet voldoende geld om aan de ambities te kunnen voldoen. De vergoeding die universiteiten per student van het Rijk ontvangen, daalde in veertien jaar met meer dan een kwart. In 2000 was de rijksbijdrage per student een kleine 20.000 euro, afgelopen jaar was het 14.300 euro.

Geen extra geld

''De overheid wil dat de universiteiten iedereen met een vwo-diploma toelaat, dat de kwaliteit verbetert en dat studenten op tijd afstuderen, maar heeft daar geen extra geld voor over'', zegt VSNU-voorzitter Karl Dittrich. ''Het is niet mogelijk om aan alle drie de punten te voldoen. Als alle studenten toegelaten moeten worden, kan dat tot gevolg hebben dat meer studenten uitvallen.''

In de komende drie jaar investeren de universiteiten vanuit hun reserves alvast 200 miljoen in het onderwijs. Daarna moet het geld binnenkomen dat de overheid krijgt door het leenstelsel dat komend collegejaar wordt ingevoerd.

Hiermee krijgen nieuwe studenten in het hoger onderwijs vanaf september geen basisbeurs meer als gift van de overheid. Ze moeten dat bedrag voortaan lenen.

Meer studenten dan ooit

''Vanaf 2018 komt een deel van dat geld stapsgewijs bij de universiteiten terecht en wij gaan het gebruiken om meer docenten een vaste aanstelling te geven'', aldus Dittrich. Het gaat volgens hem om ongeveer 800 miljoen euro per jaar voor zowel de universiteiten als het hoger beroepsonderwijs.

Met 253.482 studenten studeren momenteel meer studenten dan ooit aan een universiteit. De VSNU verwacht dat het aantal de komende jaren niet veel zal veranderen. Wel zijn er naar verwachting minder Nederlandse en meer buitenlandse studenten op de Nederlandse universiteiten.

Aanbevolen artikelen