Woensdag 6 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Kraai eet schelpdier

Kraaien hebben vermogen om te tellen

Wetenschappers hebben ontdekt hoe kraaienhersenen zijn toegerust om te kunnen tellen.  
Door: NU.nl

Dit meldt Science Daily naar aanleiding van een onderzoek dat wordt gepubliceerd in het juninummer van het wetenschappelijk tijdschrift  PNAS.

Helen Ditz en professor Andreas Nieder van de universiteit van Tübingen trainden kraaien om groepen stippen van elkaar te onderscheiden. Ze maten vervolgens de reacties van individuele neuronen (zenuwcellen) in het achterbrein van de vogels, waar ook signalen uit de visuele cortex terechtkomen.

'Drieheid' herkennen

De neuronen in dat achterbrein reageren niet op de vorm, omvang en spreiding van de stippen, maar wel op het aantal. Als het voorkeursaantal stippen van een individuele neuron voorbijkomt, is de respons van die zenuwcel het sterkst.

Het onderzoek biedt inzichten in de biologische oorsprong van het vermogen tot tellen. "Als een kraai bijvoorbeeld naar drie stippen, graankorrels of jagers kijkt, herkennen neuronen de 'drieheid’ van die groep", zegt Ditz. "Deze ontdekking laat zien dat het vermogen om te gaan met abstracte numerieke concepten kan worden herleid tot individuele zenuwcellen in de hersenen van kraaiachtigen."

Oplossingen

Wat de vindingen extra interessant maakt is dat kraaien en mensen een sterk van elkaar verschillend evolutionair traject hebben doorlopen. Als gevolg daarvan werken de hersenen van beide soorten dan ook heel anders.

"Het is verrassend dat we dezelfde voorstelling van cijfers hebben gevonden die we eerder aantroffen in de hersenen van primaten", zegt professor Andreas Nieder. Volgens hem lijkt het dat de breinen van kraaien en primaten dezelfde oplossingen hebben gevonden voor het verwerken van cijfers, ondanks de grote verschillen in de ontwikkeling van die hersenen.

Aanbevolen artikelen