Nederland presteert erg slecht als het gaat om het beschermen van vogels. In een lijst van 26 landen uit de Europese Unie (EU) staat Nederland op de 23e plaats. 

Dat blijkt uit een rapport van vogelbeschermingsorganisatie BirdLife International.

De Nederlandse afdeling, Vogelbescherming Nederland, zegt maandag dat de Europese natuurregels veel beter nageleefd moeten worden. ''Waar de regels wel worden ingevoerd, is direct resultaat te zien.''

De EU-doelstelling om de teruggang van de biodiversiteit in 2020 tot staan te brengen, wordt ''bij lange na'' niet gehaald, aldus de Vogelbescherming. Vooral het verdwijnen van grasland nekt vogels.

Ongunstig

Volgens cijfers van BirdLife is het aantal weidevogels in Europa sinds 1980 met 53 procent gedaald. De algemene vogelstand is met 13 procent afgenomen.

In Nederland is het slecht gesteld met 96 procent van de leefgebieden voor alle dieren, aldus BirdLife International. Als het gaat om landen waar meer dan de helft van alle diersoorten in een ongunstige situatie zit, staat Nederland op de derde plaats. Alleen Luxemburg en Oostenrijk doen het op dat gebied slechter.

Wetgeving

Nederland is overigens wel het enige land waar de situatie beter wordt voor meer dan de helft van de soorten waarmee het slecht gaat. Volgens BirdLife komt dat doordat op sommige plekken goed wordt geïnvesteerd in het behouden en terugbrengen van soorten.

"Alle onderzoeken laten zien dat daar waar de Europese wetgeving wordt toegepast, de natuur het relatief goed doet en herstel met de juiste maatregelen wel degelijk mogelijk is", aldus de Vogelbescherming. "Als we willen kan het anders."