Woensdag 28 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
voedsel landbouw boer

'Genen uit wilde gewassen goed voor biogroenten'

De biologische landbouw kan productiever en duurzamer worden door genen uit wilde gewassen in te bouwen bij moderne varianten.
Door NU.nl/Jop de Vrieze

Dat schrijven Deense onderzoekers deze week in Trends in Plant Science.

Biologische landbouw wijst genetische modificatie, waarbij dna wordt ingebouwd in groentegewassen in principe van de hand, omdat dat onvoorspelbare effecten zou kunnen hebben op de gezondheid van de consument en op de omgeving.

Echter, bij zowel biologische als traditionele landbouw wordt met gewassen gewerkt die door decennia van kruisen sterk vervreemd zijn geraakt van de natuurlijke rassen waarvan ze afstammen. 

In de landbouw is daarom een nieuwe trend opgekomen: 'rewilding', waarbij geprobeerd wordt gunstige eigenschappen van die oergewassen opnieuw te introduceren in de moderne groenten.

Kruisen

Het gaat onder meer om genen voor resistentie tegen ziekteverwekkers en voor een succesvolle symbiose met schimmels en bacteriën in de bodem, die de plant gezonder maken.

Echter, doe je dat door middel van de klassieke veredeling, dan worden niet alleen de gewenste, maar ook ongewenste genen overgedragen. Om die er weer uit te krijgen moet je opnieuw kruisen en zo krijg je als je geluk hebt pas na vele generaties de gewenste mengvorm van de moderne en oude plant.

Duurzaam

De Denen stellen daarom dat het duurzamer en effectiever is om de genen uit de oergewassen los in te brengen bij de moderne gewassen. Dat kan volgens de gangbare manieren, door gebruik te maken van een bacterie om het dna in te brengen, door gericht het dna van het moderne gewas te veranderen, of via de pas geïntroduceerde CRISP-CAS-techniek, die het mogelijk maakt om stukjes dna te herschrijven.

Zeker buiten Europa, waar de definitie van genetisch gemodificeerde organismen minder streng is dan hier, zouden dergelijke gewassen volgens hen geen label 'ggo' hoeven krijgen. Ook voor Europa wordt gepleit voor een liberale kijk op dergelijke methoden. 

Pesticide

Omdat de iets verwilderde planten sterker zullen zijn dan de huidige en dus minder te lijden zullen hebben van het minimale pesticidengebruik in de biologische landbouw, kan dit het verschil in productiviteit tussen deze en traditionele landbouw kleiner maken, stellen de Denen.

Bovendien, benadrukken de onderzoekers, kan de techniek de groenten gezonder maken, wat voor biologische boeren een extra argument zal vormen om deze te gaan toepassen.

Aanbevolen artikelen