Een ééncellige parasiet is mogelijk deels verantwoordelijk voor de mysterieuze bijensterfte in Europa en Noord-Amerika, zo blijkt uit een nieuwe studie. 

De parasiet met de naam Nosema ceranae blijkt niet alleen volwassen bijen te kunnen infecteren, zoals tot nu toe werd aangenomen, maar komt ook voor bij larven.

De parasiet is lange tijd inactief bij de jonge dieren, maar verkort hun leven uiteindelijk aanzienlijk.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van San Diego in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One.

Pesticiden

Sinds 2006 worden imkers in Europa en Noord-Amerika geteisterd door bijensterfte, waarbij soms 10 tot 30 procent van de dieren in bijenkolonies op mysterieuze wijze het leven laat.

Tot nu toe werd de oorzaak van sterfte vooral gezocht in pesticiden, ziektekiemen en een gebrek aan stuifmeel.

Maar de Amerikaanse onderzoekers ontdekten bij een test in een laboratorium dat de parasiet Nosema ceranae een veel schadelijker effect heeft op bijenkolonies dan tot nu toe bekend was.

Sporen

De parasiet verspreidt zich doormiddel van sporen, kleine zaadjes waarmee bijen geïnfecteerd kunnen raken.

In hun laboratorium toonden de wetenschappers aan dat ook larven besmet kunnen raken met deze sporen, zelfs als er slechts kleine deeltjes in hun eten belanden.

Diertjes die geïnfecteerd raken met de parasiet, krijgen daar last van in hun latere leven. Hun levensduur wordt met ongeveer een derde bekort door de infectie.

Het late effect van de parasiet suggereert dat de sporen van de parasiet een tijdlang 'slapen' in het lichaam van de geïnfecteerde dieren.

Ondetecteerbaar  

Wetenschappers dachten tot nu toe dat Nosema ceranae geen larven van honingbijen kon besmetten, omdat de sporen van de parasiet vrijwel nooit worden aangetroffen bij bijen die net volwassen zijn.

De Amerikaanse onderzoekers vermoeden echter dat veel bijen al als larf besmet raken, maar dat de parasiet in slapende vorm zeer lastig te detecteren is.

Verstoppen

Dat zou ook verklaren waarom Nosema ceranae soms uit een kolonie wordt verdreven met bestrijdingsmiddelen, maar daarna plotseling weer opduikt. "Door de infectie van larven kan de parasiet zich misschien verstoppen in een kolonie", verklaart onderzoeker James Nieh in Newsweek.

De wetenschappers verwachten dat hun studie zal leiden tot meer onderzoek naar de parasiet.