Het aantal Siberische tijgers in Rusland is in de afgelopen tien jaar flink toegenomen. Uit cijfers van de Russische regering blijkt dat er in het oosten van het land momenteel zo'n 540 van deze soort tijgers leven. 

Tien jaar terug lag dat aantal nog rond de vijfhonderd dieren.

Het oostelijke gebied in Rusland herbergt zo'n 95 procent van de totale populatie Siberische tijgers. De toename van het aantal is mede te danken aan de inzet van de Nederlandse afdeling van het Wereld Natuur Fonds. De natuurbeschermingsinstantie heeft de afgelopen jaren succesvol samengewerkt met de Russische regering om stroperij harder aan te pakken.

Ook heeft het WNF zich ingezet voor grotere leefgebieden voor de tijger en programma's opgesteld om ervoor te zorgen dat er voldoende prooidieren zijn.