De Waal bij Nijmegen had in de Romeinse tijd een andere loop dan tegenwoordig. Het was ook toen een brede rivier, maar het verloop was over een afstand van vijftien kilometer bijna tegengesteld aan de huidige rivierbedding.

Dat hebben archeologen van RAAP archeologisch adviesbureau ontdekt bij graafwerk in het stroomgebied van de drukst bevaren rivier van Europa.

De Waal krijgt bij Nijmegen een nevengeul om de stad tegen extreem hoogwater te beschermen.

Bij het uitgraven van die acht tot tien meter diepe geul bleek ineens dat de archeologen op de 2000 jaar oude rivierbedding stonden, zei projectleider Erik Verhelst van RAAP vrijdag. ''Toen we verder zochten, vonden we tal van Romeinse resten die destijds in het water zijn gegooid.''

De huidige Waal bij Nijmegen is waarschijnlijk een zijtak van de hoofdrivier geweest, die de Romeinen als haven gebruikten.

Rond 900 is de hoofdrivier verzand geraakt. RAAP graaft op dit moment resten van een middeleeuwse nederzetting op de oorspronkelijke rivierbedding uit. Verhelst noemt de oude rivierbedding op ruim 350 meter afstand van de stad ''een van de grootste ontdekkingen'' tijdens het werk aan de rivier verruimende maatregelen in het land.