Sommige mieren gebruiken hun kaken als springveer wanneer ze willen ontsnappen aan gevaarlijke situaties, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Mieren van de soort Odontomachus bauri kunnen zich de lucht in lanceren door hun kaken met grote kracht open te klappen tegen de grond.

De dieren gebruiken die techniek om met reuzensprongen aan roofinsecten te ontsnappen.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One.

Vijand

De opmerkelijke springtechniek werd ontdekt tijdens een experiment waarbij de mieren geconfronteerd werden met direct gevaar.

De onderzoekers gooiden 100 keer een Odontomachus-mier in een drie centimeter diepe kuil waarin een mierenleeuw zat, een gevleugeld roofinsect dat wordt gezien als hun belangrijkste natuurlijke vijand.

In de meeste gevallen ontsnapten de mieren. Soms renden ze gewoon hard weg, maar in vijftien procent van de gevallen lanceerden zich met behulp van hun sterke kaken uit de kuil.

Overlevingskansen

Om met zekerheid te kunnen zeggen dat de insecten hun kaken gebruikten bij de reuzensprongen, herhaalden de wetenschappers het experiment. Maar deze keer bonden ze de kaken van de mieren aan elkaar vast.

Die maatregel had onmiddellijk effect. De mieren maakten geen grote sprongen meer en hun overlevingskansen in de kuil slonken met de helft. 

Evolutie 

Volgens hoofdonderzoeker Fredrick Larabee toont het onderzoek aan dat lichaamsdelen van dieren in de loop van de evolutie extra functies kunnen krijgen. 

De mieren gebruiken hun kaken immers niet meer alleen om mee te kauwen, maar ook als springveer, zo verklaart hij op nieuwssite New Scientist.